جمعه, 28 تیر 1398

هیچ دعایی به آسمان نمی رسد مگر اینکه دعا کننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد. امیرالمومنین (ع)

فروش یک باب منزل با کاربری مسکونی

فروش یک باب منزل با کاربری مسکونی به متراژ 227 متر مربع واقع در مشهد احمد آباد خیابان سلمان فارسی


قیمت ششصدو سی میلیون تومان دارای پارکینگ و حیاط