جمعه, 28 تیر 1398

هیچ دعایی به آسمان نمی رسد مگر اینکه دعا کننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد. امیرالمومنین (ع)

صدرو انواع بیمه نامه های کوثر

صدرو انواع بیمه نامه های کوثر : خودرو ( بدنه ، ثالث ) حوادث ، آتش سوزی ، مسئولیت مدنی کارفرمایان ،

مهندسان ، پزشکان و .....، عمر و سرمایه گذاری ، مسافرت و اردویی در شرکت فتح یاوران بصورت نقد و اقساط و تخفیف ویژه امکان پذیر می باشد .


09120955218

بیمه کوثر