جمعه, 28 تیر 1398

هیچ دعایی به آسمان نمی رسد مگر اینکه دعا کننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد. امیرالمومنین (ع)

آمادگی جهت مشارکت در ساخت

شرکت فتح یاوران آمادگی خود را جهت مشارکت در ساخت با شرایط ذیل اعلام می دارد :

1: حداقل متراژ زمین پیشنهادی 150 متر

2: موقعیت مناسب در بافت شهری و بافت فرسوده

3: دارای سند شش دانگ ملکی ، ترجیحاً با پروانه ساخت

تلفن تماس 09120955217

 مشارکت در ساخت