جمعه, 28 تیر 1398

هیچ دعایی به آسمان نمی رسد مگر اینکه دعا کننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد. امیرالمومنین (ع)

یش فروش 2 واحد 85 متری مسکونی

پیش فروش 2 واحد 85 متری مسکونی ( دو خوابه ) تک واحدی با قیمت مناسب ( از قرار متری 25/000/000 ریال ) 

واقع در خیابان امام کوچه شهدای شیخ مهدی
تحویل اردیبهشت سال 1398