جمعه, 28 تیر 1398

هیچ دعایی به آسمان نمی رسد مگر اینکه دعا کننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد. امیرالمومنین (ع)

سرمایه گذاری

 

به استحضار سهام داران گرامی می رساند با توجه به تامین منابع مالی پروژه های در حال اجرای شرکت زمان پذیرش سرمایه گذاری با شروع پروژه جدید متعاقباً اعلام خواهد شد.