جمعه, 28 تیر 1398

هیچ دعایی به آسمان نمی رسد مگر اینکه دعا کننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد. امیرالمومنین (ع)

وضعیت فروش واحد های پروژه سبحان

 

وضعیت فروش واحدهای پروژه مسکونی سبحان 

 

به استحضار سهامداران گرامی می رساند پروژه سبحان واقع در میدان بسیج دارای 34 واحد مسکونی می باشد که ازین تعداد ظرف مدت 45 روز 26 واحد آن به فروش رسیده و 8 واحد باقیمانده نیز در زمان مناسب فروخته خواهد شد.