جمعه, 28 تیر 1398

هیچ دعایی به آسمان نمی رسد مگر اینکه دعا کننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد. امیرالمومنین (ع)

بازدید از غرفه شرکت فتح یاوران در نمایشگاه بین المللی

 

برپایی غرفه کارخانه کود آلی شرکت

فتح یاوران در نمایشگاه بین المللی محصولات و فناوری کشاورزی گیاهی ، ارگانیک و صنایع وابسته در محل نمایشگاه های بین المللی تهران

24 لغایت 27 دی ماه 1393