جمعه, 28 تیر 1398

هیچ دعایی به آسمان نمی رسد مگر اینکه دعا کننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد. امیرالمومنین (ع)

طرح مسکن فرزندان (پروژه سبحان)

 

با توجه به استقبال سهامداران محترم در خصوص پیشنهاد ساخت مسکن فرزندان در مجمع سال 1392 ، شرکت در نظر دارد به منظور تسهیل در خانه دار شدن فرزندان پروژه ای واقع در میدان بسیج ابتدای خیابان شیخ عباس قمی در زمینی به مساحت حدوداً 800 متر مربع در دو بلوک 8 طبقه در مجموع 34 واحد مسکونی اجرا نماید.

 


موقعیت جغرافیایی

شرایط پرداخت 

 

 

  • متراژ حدودی واحد ها 90 متر مربع پیش بینی شده است .
  • قیمت فروش واحد ها به ازای هر متر مربع 20/000/000 ریال می باشد.
  • مدت زمان ساخت و تحویل پروژه حدوداً دو سال  می باشد.

 

ردیف

مبلغ (ریال )

تاریخ

پیش پرداخت

600/000/000

زمان ثبت نام

اقساط

15/000/000

40 ماهه

وام

300/000/000

----

زمان تحویل

200/000/000

95/07/25

زمان انتقال سند

100/000/000

----

 

جهت ثبت نام به مدیریت بازرگانی شرکت مراجعه نمایید.