جمعه, 28 تیر 1398

هیچ دعایی به آسمان نمی رسد مگر اینکه دعا کننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد. امیرالمومنین (ع)

انجام مراحل ثبت صورتجلسه مجمع در اداره ثبت شرکت ها

 

به استحضار سهامداران گرامی می رساند با توجه به برگزاری مجمع در مورخ 1393/3/30 و ارسال صورتجلسات عادی و فوق العاده و لیست شمارش آراء به اداره ثبت شرکت های استان قم جهت تایید و درج در روزنامه رسمی صورت پذیرفته و در اسرع وقت نتیجه آن اعلام خواهد شد.