جمعه, 28 تیر 1398

هیچ دعایی به آسمان نمی رسد مگر اینکه دعا کننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد. امیرالمومنین (ع)

برگزاری مجمع سال 1392 در سال 1393

 

مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت فتح یاوران در مورخ 1393/3/30 با حضور 643 نفر از سهامداران در حسینیه ثارالله سپاه علی بن ابیطالب (ع) تشکیل جلسه داد که موارد ذیل در دستور کار جلسه قرار داشت:

  • انتخاب بازرس که آقای موحدی با 6/303/669 رای به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن بخشی نیا با 1/051/495 رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شد.
  • گزارش هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت در رابطه با فعالیت های شرکت در سال قبل و جاری 
  • گزارش بازرس شرکت در رابطه با ترازنامه مالی شرکت و گزارشات مالی سال 1392
  • اعلام 25 درصد سود در سال 1392 که مبنا و تاریخ توزیع آن طی پیامک به  سهامداران اعلام خواهد شد.
  • اساسنامه جدید شرکت در مجمع عمومی فوق العاده با 7/999/461 رای تصویب شد