جمعه, 28 تیر 1398

هیچ دعایی به آسمان نمی رسد مگر اینکه دعا کننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد. امیرالمومنین (ع)

مصوبات مجمع

مجمع عمومی عادی سال 1395 در تاریخ 1396/04/30 در حسینه ثار اله سپاه امام علی ابن ابیطالب ( علیه السلام ) برگزار گردید و بعد از تصویب صورت های مالی سال 1395 ، اعضای جدید هیئت مدیره و بازس توسط سهامداران محترم انتخاب گردیدند . ضمناً در سال 1395 سودی قابل پرداخت نمی باشد .