جمعه, 28 تیر 1398

هیچ دعایی به آسمان نمی رسد مگر اینکه دعا کننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد. امیرالمومنین (ع)

قیمت روز سهام

قیمت ها به ریال

ارزش اسمی سهام             آخرین قیمت خرید و فروش سهام             ارزش  واقعی سهام     
1000 2500 براساس قیمت ارزش دارایی های شرکت