جمعه, 28 تیر 1398

هیچ دعایی به آسمان نمی رسد مگر اینکه دعا کننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد. امیرالمومنین (ع)

موضوع فعالیتهای شرکت

  • احداث مراکز خدماتی ، تجاری ، مسکونی ، واحد های صنعتی ، تولیدی ، کشاورزی و دامپروری و معادن
  • انجام کلیه معاملات و عملیات تجاری و داد و ستد بازرگانی نظیر صادرات و واردات
  • انجام کلیه معاملات مربوط به اموال منقول و غیر منقول