جمعه, 28 تیر 1398

هیچ دعایی به آسمان نمی رسد مگر اینکه دعا کننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد. امیرالمومنین (ع)

مدیر عامل

 

 

 

جناب آقای محمدرضا صادقی با بیش از 25 سال سابقه مدیریتی در حال حاضر به عنوان مدیرعامل شرکت می باشند 

سوابق اجرایی عنوان
 مرکز خدمات رفاهی سپاه استان قم   مدیرعامل 
 تعاونی مصرف کارکنان سپاه    مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 
 تعاونی مسکن 1 سپاه علی ابن ابیطالب (ع)   عضو هیئت مدیره